Zainteresowania badawcze

 • Analiza i eksploracja danych
 • Analiza sieci społecznych, analiza grup społecznych
 • Analiza mediów społecznościowych
 • Analiza dynamiki sieci złożonych oraz sieci wielowymiarowych i wielowarstowych
 • Analiza wydźwięku/nastawienia w danych tekstowych (sentyment analysis), SentiWordNet
 • Analiza opinii w tym rozprzestrzeniania się opinii
 • Analiza dużych zbiorów danych przetwarzanych równolegle (MapReduce, BSP)
 • Uczenie maszynowe i klasyfikacja
 • Klasyfikacja wieloetykietowa
 • Relacyjne uczenie maszynowe
 • Wnioskowanie dla danych sieciowych