Monthly Archives: March 2014

boleslawszymanski

New staff member Prof. Boleslaw K. Szymanski

ENGINE project is proud to present a new staff member Prof. Boleslaw K. Szymanski (Social Cognitive Networks Center, RPI, Troy, NY, USA). Professor Szymanski is the Claire and Roland Schmitt Distinguished Professor and the Director of the ARL Social and Cognitive Networks Academic Research Center at the Rensselaer Polytechnic Institute.

Dni otwarte na Politechnice Wrocławskiej

Prelekcje w ramach Dni Otwartych Politechniki Wrocławskiej uczestników projektu ENGINE w dniu 13 marca 2014: sala 205 bud. C-1 godzina 10:40 – 11:10 sala 205 bud. C-1, mgr inż. Bartosz Krawczyk, “Praktyczne zastosowania inteligentnych systemów uczących się” godzina 13:10 – 13:40 sala 205 bud. C-1, dr hab. inż. Janusz Sobecki,

Twinning Day – ENGINE 26 March 2014

Twinning Day – ENGINE Twinning Days it is a meeting place for Entrepreneurs and ENGINE scientists . Within the framework of Twinning Day, we would like to introduce entrepreneurs competence of our research teams and invite them to cooperate. Our mission is contained in the slogan WE INVENT FOR BUSINESS.