Monthly Archives: Sierpień 2013

Dokumenty

ENGINE Logo: Logo 1 Logo 2 Szablony dokumentów ENGINE: Word template (.doc) Word template (.docx) PowerPoint template (.ppt) PowerPoint template (.pptx) PowerPoint additional slides, images (.pptx) Dokumenty do wypełnienia: Approval of a business trip abroad (in Polish) Attachment – Approval of a business trip abroad (in Polish) Twinning Activities Report

Pakiet Zadań 3

WP 3. Zwiększenie poziomu eksperckiego i wymiany wiedzy poprzez międzynarodowe warsztaty i konferencje. Główne zadanie WP3 to poprawienie postrzegania projektu ENGINE w światowym środowisku naukowym poprzez organizację międzynarodowych konferencji i warsztatów. Ponadto, celem tego zadania jest umożliwienie wymiany wiedzy poprzez uczestnictwo w najlepszych konferencjach naukowych dotyczących zagadnień naukowych rozważanych w

Pakiet Zadań 1

WP1 – Project ManagementWP 1. Zarządzanie projektem Lider pakietu zadań nr 1: Piotr Bródka piotr.brodka@pwr.wroc.pl Menedżer projektu (PM) bierze bezpośredni udział w codziennych działaniach związanych z zarządzaniem. PM otrzymuje wsparcie ze strony sekretariatu projektu we wszystkich działaniach administracyjnych związanych z finansami czy raportowaniem. Liderzy pakietów zadań (WP) są odpowiedzialni za ich

Pakiet Zadań 2

WP 2. Zwiększanie wiedzy eksperckiej i wymiany wiedzy poprzez wspólne działania z instytucjami partnerskimi. Lider pakietu zadań nr 2: Urszula Markowska-Kaczmar, urszula.markowska-kaczmar@pwr.wroc.pl Celem pakietu zadań nr 2 jest nawiązanie – dzięki wyjazdom naukowców biorących udział w projekcie ENGINE oraz przyjmowaniu na Politechnice Wrocławskiej delegacji z instytucji partnerskich – długoterminowej współpracy

Pakiet Zadań 4

WP 4. Wzmocnienie potencjału badawczego centrum ENGINE dzięki zatrudnieniu doświadczonych naukowców Lider pakietu zadań nr 4: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl Pakiet zadań ma na celu wzmocnienie potencjału ludzkiego Centrum ENGINE poprzez zatrudnienie 7 doświadczonych naukowców na łączny okres 108 miesięcy i 1 inżyniera na 30 miesięcy. Zadania WP 4 obejmują następujące

Pakiet Zadań 5

WP 5. Budowanie potencjału poprzez zakup, rozwój i modernizację sprzętu badawczego. Lider pakietu zadań nr 5: Janusz Sobecki, janusz.sobecki@pwr.wroc.pl W celu zapewnienia wzrostu innowacyjności w ENGINE należy zmodernizować stary sprzęt laboratoryjny i nabyć nowy. Pakiet zdań nr 5 koncentruje się na zakupie, rozwoju i modernizacji sprzętu, który będzie stanowić laboratoryjne

Pakiet Zadań 6

WP 6. Zbudowanie wizerunku Centrum ENGINE oraz działania nakierowane na współpracę i innowacje WP 6 nakierowane jest na zbudowanie wizerunku Centrum na poziomie zarówno regionalnym jak i europejskim. ENGINE będzie kontynuował swoje działania w celu zbudowania odpowiedniego wizerunku i znaczenia problematyki Sieci Inteligentnych, koncentrując się głównie na władzach lokalnych i

Pakiet Zadań 7

WP. 7 Ocena potencjału badawczego ENGINE Lider pakietu zadań nr 7: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl Międzynarodowy Komitet Ekspertów złożony z 3 ekspertów wyznaczonych przez Komisję Europejską oceni potencjał badawczy Centrum ENGINE, jego kompetencje naukowe oraz potencjał przyszłego wzrostu. W ramach tego pakietu zadań odbędą się dwa spotkania (2 dni) z członkami