Pakiet Zadań 4

WP 4. Wzmocnienie potencjału badawczego centrum ENGINE dzięki zatrudnieniu doświadczonych naukowców

Lider pakietu zadań nr 4: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl
Pakiet zadań ma na celu wzmocnienie potencjału ludzkiego Centrum ENGINE poprzez zatrudnienie 7 doświadczonych naukowców na łączny okres 108 miesięcy i 1 inżyniera na 30 miesięcy. Zadania WP 4 obejmują następujące działania:

  • ogłoszenie o wakatach na stronie internetowej ENGINE;
  • wybór kandydatów na podstawie ich życiorysów oraz w szczególności ich publikacji, planów badań i rekomendacji. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez odpowiedniego lidera zadania po konsultacjach z kierownikiem WP 4 i koordynatorem projektu;
  • Przygotowanie i podpisanie umów;
  • Opracowanie planów działań badawczych dla każdego zatrudnionego naukowca przygotowanych wspólnie przez kierownika zadania i zatrudnionego naukowca;
  • Ocena naukowców przeprowadzona przez kierownika zadania we współpracy z koordynatorem projektu co 12 miesięcy.

Każdy zatrudniony naukowiec we współpracy z pracownikami Centrum ENGINE będzie zobowiązany do przygotowania i przedstawienia wyników swoich badań do publikacji w prestiżowym periodyku z listy JCR (z miarą oddziaływania (IF) > 1), co najmniej raz na 6 miesięcy.  Powodzenie działalności będzie miało wpływ na przedłużenie zatrudnienia po zakończeniu projektu.

Wynagrodzenia oferowane zagranicznym naukowcom są porównywalne do wynagrodzeń w najlepszych europejskich ośrodkach badawczych, a zatem stosunkowo wyższe niż średni OM w Centrum ENGINE. W celu utrzymania wynagrodzeń na poziomie wskazanym w projekcie, po zakończeniu projektu ENGINE członkowie zespołu tak i zatrudnieni naukowcy będą zachęcani do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Europejskich Programów Ramowych, jak również w ramach innych programów finansowania badań. Ponadto zaangażowanie władz regionalnych w pracę Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej (IAB), jak również działania, mające na celu podniesienie poziomu świadomości znaczenia inteligencji sieciowej, może zaowocować wzrostem wydatków na badania w obszarze strategii regionalnych.

Dodatkowo chcielibyśmy zatrudnić jednego technika/inżyniera do utrzymania i rozwijania laboratoriów ENGINE wymienionych w WT 5.3 i WT 5.5.

Proces rekrutacji odbędzie się w oparciu o polskie prawo i regulacje Komisji Europejskiej (EC), (Nawet w WT 4.1 oraz WT 4.2).

Opisy Zadań: