Monthly Archives: Lipiec 2015

Powstało laboratorium sieci złożonych I analiz dużych zbiorów danych

Jednym z celów projektu ENGINE jest stworzenie nowego laboratorium sieci złożonych i analiz dużych zbiorów danych, które będzie wspierało zespół projektowy dzięki wydajnej platformie obliczeniowej. Miło nam zakomunikować, że laboratorium powstało i jest już wykorzystywane w pracach badawczych zespołów projektu ENGINE. Składa się ono z trzech głównych komponentów: serwerów usługowych,

Nowe artykuły czasopismowe prof. Bolesława Szymańskiego

Dwa artykuły współautorstwa prof. Bolesława Szymańskiego zostały ostatnio opublikowane. Pierwszy, “Failure Dynamics of the Global Risk Network” opublikowano w czasopiśmie Scientific Reports (IF 5.578), natomiast drugi, “Parallelizing SLPA for Scalable Overlapping Community Detection” zaakceptowano i wydano w Scientific Programming journal (IF 0.559).   Odnośniki do artykułów: Boleslaw K. Szymanski, Xin Lin, Andrea