Category Archives: Pakiety Zadań

Zadanie 1.6 – Koordynator naukowy

Lider zadania: Halina Kwaśnica, halina.kwasnicka@pwr.wroc.pl Koordynator naukowy (Scientific Coordinator – SC) jest odpowiedzialny za postępy naukowe projektu. W projekcie ENGINE bierze udział szereg grup badawczych o bardzo rozległych zainteresowaniach. Ważną częścią projektu ENGINE jest wymiana badaczy wysokiego szczebla między uczelniami partnerskimi. SC w szczególności zajmuje się weryfikacją wskaźników, za pomocą

Zadanie 2.16 – Trinity College Dublin, Distributed Systems Group, Dublin, Irlandia (TCD)

Lider zadania: Radosław Michalski, radoslaw.michalski@pwr.wroc.pl Koordynator TCD: prof. Siobhán Clarke, Siobhan.Clarke@scss.tcd.ie Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Analiza i modelowanie sieci sensorowych Przetwarzanie mobline Optymalizacja wykorzystania oraz funkcjonowania sieciowych zasobów miejskich w celu poprawy jakości życia i zrównoważenia miast Wydobywanie przydatnych wzorców z danych

Zadanie 6.3 – Warsztaty „Transfer pomysłów – razem zawsze jest lepiej niż na własną rękę”

Lider zadania: Krzysztof Walkowiak, krzystof.walkowiak@pwr.wroc.pl Obszar tematyczny: Transfer technologii, współpraca z przemysłem, komercjalizacja wyników badań naukowych, zarządzanie projektami przemysłowymi. Czas trwania: 2 dni Szacunkowa liczba uczestników: 50 – zespół naukowy Centrum ENGINE, przedstawiciele przemysłu, sektora prywatnego i publicznego, władze lokalne, jednostki badawczo-rozwojowe (R&D), zewnętrzne organizacje zaangażowane w badania naukowe i

Zadanie 3.9 – Warsztaty nt. rozwiązywania problemów związanych z klasyfikacją wynikających z charakteru danych

Lider zadania: Bartosz Krawczyk, bartosz.krawczyk@pwr.wroc.pl Czas trwania: 1 dzień Przewidywana liczba uczestników: 20 Liczba wydarzeń: 1 Warsztaty odbędą się podczas konferencji World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing (NABIC). Jednym z głównych wyzwań stojących przed algorytmami uczenia maszynowego są problemy wynikające z charakteru danych. Problemy takie, jak wielowymiarowość przestrzeni

Zadanie 2.1 – Kings College London, Department of Informatics, London, UK (KCL)

Lider zadania: Piotr Bródka piotr.brodka@pwr.wroc.pl Koordynator KCL: Katarzyna Musiał, katarzyna.musial@kcl.ac.uk Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Modelowanie dynamiki sieci społecznych w tym analiza temporalnych sieci społecznych, rozwijanie nowych środków ewolucji sieci Analiza danych sieci medycznych, biologicznych, chemicznych – badania porównawcze Predykcja powiązań (link prediction)

Zadanie 2.17 – The Informatics & Telematics Institute, Thessaloniki, Grecja (ITI)

Lider zadania Jerzy Sas, jerzy.sas@pwr.wroc.pl Koordynator ITI Ioannis (Yiannis) Kompatsiaris, ikom@iti.gr Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Rozwój metod wyszukiwania obrazów Semantyczna analiza multimediów Automatyczna anotacja obrazów przy wykorzystaniu struktur wiedzy i wnioskowania Cenne aspekty tej współpracy to: Uzyskanie od doświadczonego partnera wiedzy na

Zadanie 6.4 – Otwarte przemysłowe dni bliźniacze

Lider zadania: Michał Woźniak, michal.wozniak@pwr.wroc.pl W Centrum Engine zostaną zorganizowane cztery „dni przemysłowe”. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ofertą komercjalizacji przygotowaną przez wybrane zespoły ENGINE, a także z możliwościami badawczymi oraz zakresem badań Centrum ENGINE. Niektóre spotkania będą miały charakter otwarty, ale mamy zamiar przyciągnąć firmy do udziału

Zadanie 3.10 – Warsztaty nt. tworzenia niezawodnych sieci zorientowanych na treść

Lider zadania: Krzysztof Walkowiak, krzystof.walkowiak@pwr.wroc.pl Czas trwania: 1 dzień Przewidywana liczba uczestników: 15 Liczba wydarzeń: 2 Warsztaty odbędą się podczas konferencji „Międzynarodowe warsztaty nt. projektowania i modelowania niezawodnych sieci (RNDM)”. Jednym z głównych wymogów odnoszących się do współczesnych sieci komputerowych jest ich niezawodność i możliwość zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania. Awarie sieci

Zadanie 2.2 – University of Piraeus, The Department of Digital Systems Piraeus, Grecja (UPIR)

Lider zadania: Przemysław Kazienko, przemyslaw.kazienko@pwr.wroc.pl Koordynator UPIR: Demetrios G Sampson, sampson@unipi.gr Celem wzajemnych wizyt jest zwiększenie potencjału badawczego Centrum ENGINE w następujących obszarach: Inteligentne systemy w e-learningu Analiza danych dotyczących zachowania studentów Aspekty społeczne inteligencji sieciowej; uczenie się przez całe życie Systemy wspomagające uczenie Transfer doświadczeń ze współpracy między uczelniami

Zadanie 2.18 – Współpraca z nowymi partnerami

Lider zadania: Urszula Markowska-Kaczmar, urszula.markowska-kaczmar@pwr.wroc.pl Zadanie to obejmuje wspólne działania z nowymi partnerami projektu ENGINE, z którymi personel ENGINE nawiąże współpracę już po rozpoczęciu projektu. Obejmuje ono: Prowadzenie badań w głównych obszarach projektu ENGINE Sposoby proponowania MŚP innowacyjnych metod i ich wdrażania Pomysły związane z procedurami patentowymi i IPR Koordynator

« Older Entries