Grupa Analiz Danych i Grupa Analiz Sieci Społecznych

 1. Opis zespołu
 2. Członkowie zespołu
 3. Zainteresowania badawcze
 4. Projekty komercyjne
 5. Projekty badawcze
 6. Oferta współpracy


Opis zespołu:

Grupa Analiz Danych (Data Science Group) i Grupa Analiz Sieci Społecznych (Social Network Group: SNG @ WrUT), Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska.

Powrót na górę


Członkowie zespołu:

 • dr hab. inż. Przemysław Kazienko, prof. PWr, kierownik zespołu
 • dr inż. Tomasz Kajdanowicz, lider grupy analizy tekstu i uczenia maszynowego w sieciach, doświadczenie przemysłowe, Top 500 Innovators – Stanford
 • dr inż. Piotr Bródka, lider grupy analizy sieci społecznych, doświadczenie przemysłowe, Top 500 Innovators – Stanford
 • dr inż. Radosław Michalski, doświadczenie przemysłowe
 • mgr inż. Piotr Szymański, doświadczenie przemysłowe, start-up, Top 500 Innovators – Stanford
 • mgr inż. Stanisław Saganowski, doświadczenie przemysłowe
 • mgr inż. Łukasz Augustyniak
 • mgr inż. Włodzimierz Tuligłowicz
 • mgr inż. Adrian Popiel, doświadczenie przemysłowe
 • mgr inż. Andrzej Misiaszek
 • inż. Marcin Kulisiewicz
 • inż. Bartosz Majster, doświadczenie przemysłowe
 • inż. Paweł Knuth

Powrót na górę

Zainteresowania badawcze:

 • Analiza i eksploracja danych
 • Analiza sieci społecznych, analiza grup społecznych
 • Analiza mediów społecznościowych
 • Analiza dynamiki sieci złożonych oraz sieci wielowymiarowych i wielowarstowych
 • Analiza wydźwięku/nastawienia w danych tekstowych (sentyment analysis), SentiWordNet
 • Analiza opinii w tym rozprzestrzeniania się opinii
 • Analiza dużych zbiorów danych przetwarzanych równolegle (MapReduce, BSP)
 • Uczenie maszynowe i klasyfikacja
 • Klasyfikacja wieloetykietowa
 • Relacyjne uczenie maszynowe
 • Wnioskowanie dla danych sieciowych

Powrót na górę

Zrealizowane projekty komercyjne:

 • Alior Bank: Big data in banking, 2013
 • TP SA / Orange: Przygotowanie i dostarczenie algorytmów i modeli matematycznych do prekwalifikacji usług xDSL, 2012-13
 • British Telecom, Intelligent Systems Research Centre (ISRC): Sieci społeczne w telekomunikacji, 2007-10, SoDiG – Social Values in Dynamic Groups, 2008-09
 • Kruk S.A.: DEMI – Debt Evaluation Model Improvement, 2011-12
 • Research & Engineering Center Sp z. o.o.: „Zielony Transfer”, we współpracy z Biurem Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia, 2011-12
 • SAS Institute: wspólna certyfikacja kursu „Data warehouses and data mining„, 2005-10
 • Research & Engineering Center REC z o.o. oraz Telnet Sp. z o.o.: GRASP# – analiza otoczenia społecznego oraz powiązań sieciowych osób poszukiwanych i podejrzanych o popełnienie przestępstwa, projekt rozwojowy współfinansowany przez MNiSW/NCBiR, 2009-11
 • Kruk S.A.: Predykcja wartości pakietów długów, 2008-09
 • Software Konferencje: XML w elektronicznej wymianie danych i w serwisach internetowych, 2003-10
 • Siemens: MDB – Modularne bazy danych, 2006
 • com, Fujitsu Spain, InsERT, A.A.C. Rainbow: projekty realizowane w latach 2000-04

Powrót na górę

Projekty badawcze:

 • Metody uczenia maszynowego w sieciach złożonych, projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (Opus 5), 2014-17, kierownik: Przemysław Kazienko
 • ENGINE – European research centre of Network intelliGence for INnovation Enhancement, FP7-REGPOT-2012-2013-1, Coordination and Support Action, 2013-16, no. 316097, coordinator –Przemysław Kazienko, project manager – Piotr Bródka
 • TRANSFoRm – Translational Research and Patient Safety in Europe, ICT-2011.11.3, FP7 247787, 2011-15, kierownik: Przemysław Kazienko, koordynator Kings’ College London
 • Wielomodelowe metody predykcji dla dynamicznych problemów regresyjnych, projekt badawczy MNiSW/NCN, 2011-14
 • Eksploracja danych w złożonych, społecznych systemach sieciowych, projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-13
 • Sequential structured prediction using machine learning methods, projekt promotorski MNiSW/NCN, 2011-12
 • Metody eksploracji danych w systemach rekomendacyjnych, projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2006-09, projekt nr Nr N516 037 31/3708
 • Grant na granty, MNiSW, projekt nr 881/GG 7.PR UE/2008/7, 2008
 • Europejska Sieć Doskonałości (Network of Excellence) Nature-inspired Smart Information Systems, 2005-08, projekt nr FP6-2002-IST-1-13569
 • Program Młoda Kadra, Przedsiębiorczy Doktorant, GrantPlus, 2010-14

Powrót na górę

Propozycje ewentualnych obszarów współpracy – oferta dla klienta

 • Analizy danych mogące wspierać kierunki rozwoju firmy
 • Analiza danych z mediów społecznościowych
 • Wnioskowanie dla różnorodnych dostępnych danych
 • Analiza zachowań klientów / użytkowników

Powrót na górę