Oferta współpracy

Propozycje ewentualnych obszarów współpracy – oferta dla klienta:

 • Projektowanie i wdrożenie inteligentnych systemów wspomagających proces podejmowania decyzji medycznych na podstawie analizy danych i obrazów  medycznych
 • Projektowanie i wdrożenie inteligentnych systemów wspomagających wyszukiwanie dokumentów na podstawie zawartości tekstowej oraz/i zawartości obrazowej
 • Projektowanie i wdrożenie systemu automatycznego wykrywania sytuacji niebezpiecznych dla osób starszych i chorych w ich mieszkaniu
 • Projektowanie i wdrożenie inteligentnych systemów wyszukujących wskazany obraz w zasobach obrazowych lub/i dokumentach
 • Inteligentne systemy obliczeniowe, optymalizacyjne i wspomagania decyzji (np. systemy planowania, dystrybucji zasobów, optymalizacji wydajności produkcji)
 • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w problemach harmonogramowania
 • Projektowanie i wdrożenie systemu wydobywania informacji z dużych zbiorów dokumentów tekstowych w języku polskim, uwzględniających znajdowanie nazw własnych w tekście oraz związków między osobami, organizacjami i lokalizacjami
 • Projektowanie i wdrożenie systemu grupowania i kategoryzacji tematycznej dokumentów tekstowych
 • Projektowanie i wdrożenie systemu do automatycznego tworzenia tematycznych korpusów tekstowych z Internetu
 • Projektowanie i wdrożenie systemu znajdującego w tekście polskim odpowiedzi na pytania zadane przez użytkownika
 • Projektowanie i wdrożenie systemów wspomagających pracę leksykografów (osób kompilujących słowniki językowe); systemy takie mogą prezentować syntetyczną informację o wyrazach na podstawie informacji o współwystępowaniu różnych konstrukcji językowych w wielkich korpusach językowych
 • Projektowanie i wdrożenie systemów wspomagających lingwistów przy tworzeniu zasobów językowych, w tym ręcznie i półautomatycznie znakowanych korpusów tekstowych, ręcznie tworzonych reguł ekstrakcji informacji
 • Projektowanie i wdrożenie systemów automatycznego zapisywania słownych opisów, systemy dla lekarzy opisujących obrazy medyczne