Opis zespołu

Zespół Sieci Komputerowych w Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska.