Opis zespołu

Zespół Sztucznej Inteligencji  w Instytucie Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska.