Opis zespołu

Zespół Uczenia Maszynowego w Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska.