Projekty

Zrealizowane projekty komercyjne:

 • Opracowanie ponad 80 opinii dotyczących innowacyjności rozwiązań teleinformatycznych realizowanych m.in. dla Ernst&Young, BOŚ, BPS, BNP, Skanska S.A.
 • Projekt modernizacji sieci i usług telekomunikacyjnych w grupie PZU S.A.
 • Opracowanie koncepcji sieci MAN oraz docelowej struktury sieci miejskiej na terenie WSN dla Telekomunikacja Polska S.A.
 • Opracowanie strategii zintegrowanej sieci korporacyjnej PKO BP na lata 2008-2013.
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na usługę: Transmisja danych w sieci PKONET.
 • Opracowania koncepcji modernizacji systemu telefonii w Spółkach Grupy PZU, stowarzyszonej z koncepcją modernizacji sieci rozległej w Grupie PZU oraz przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • Projekt zastosowania obszarów technologicznych zaproponowanych przez firmę Cisco Systems dla Politechniki Wrocławskiej.
 • Regionalna Platforma Informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska: e-Dolny Śląsk. Koncepcja techniczno – funkcjonalna.
 • Audytu rozwiązań serwerowych dla firmy EnergiaPro S.A.
 • Udział w opracowaniu „Koncepcji organizacyjnej sieci szerokopasmowej Województwa Dolnośląskiego zrealizowany na potrzeby projektu Dolnośląskiej Sieć Szkieletowej”.
 • Udział w opracowaniu „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020”.
 • Udział w opracowaniu studium foresightowego w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) związanych z inteligentnymi sieciami sensorów dla zarządzania urządzeniami i procesami, stanowiącego część analizy dotyczącej perspektyw rozwoju polskiego przemysłu, przygotowywanej w ramach projektu „Foresight technologiczny przemysłu” na zlecenie Ministra Gospodarki.
 • Udział w pracach zespołu opracowującego dokumentację wymagań Systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej oraz dokumentację o charakterze technicznym w zakresie zasad prowadzenia i nadzoru nad wdrożeniem projektu (wdrożenia) Systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej.

Zrealizowane projekty badawcze:

 • Grant NCN – „Algorytmy optymalizacji tras i widma optycznego w elastycznych sieciach optycznych zorientowanych na treść” (2013-2016).
 • Grant europejski FP7 –ENGINE – European research centre of Network intelliGence for INnovation Enhancement (2013-2016).
 • Grant MNiSW –„Algorytmy optymalizacji przepływów i przepustowości kanałów w rozległych sieciach komputerowych na potrzeby systemów przetwarzania rozproszonego” (2008-2011).
 • Udział w projekcie Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej WROVASC realizowanego w ramach PO IG 1.1.2. (2009-2010).
 • Grant MNiSW –„Komputerowe metody rozpoznawania i eksploatacji danych dla rozproszonych środowisk obliczeniowych” (2010-2013).
 • Grant MNiSW –„Metody projektowania złożonych struktur komputerowych systemów wspomagania decyzji” (2011-2014).
 • Grant KBN – „Algorytmy optymalizacji przepływów, struktury sieci i rozmieszczenia zasobów w rozległych sieciach komputerowych” (2005-2008).
 • Grant KBN – „Komputerowe metody fuzji informacji dla zadań rozpoznawania obiektów i eksploracji danych” (2006-2009).