Projekty

Zrealizowane projekty komercyjne:

 • Przebadanie użyteczności następujących systemów:
  • e-BOK dla  Dialog S.A.,
  • CRK 2.0, MultiTicket i innych dla  VBA Sp. z o.o., w tym z wykorzystaniem eyetrackingu
  • Systemów dotykowych dla ADUMA S.A.
  • Fast White Cat S.A dla FWC S.A.
  • Pełny audyt użyteczności strony www.beoo.com dla firmy Emgron Sp. z o.o.
  • Pełny audyt użyteczności polskiej wersji słownika internetowego – Pons.
   100dia.pl
  • Badanie clicktrackingowe strony 100dia.pl
 • Opracowanie przewodnika stylów dla aplikacji webowych dla VBA Sp. z o.o.
 • Opracowanie projektu architektury informatycznej zgodnej z paradygmatem SOA dla PKP PLK S.A.
 • Realizacja lub współrealizacja projektów instalacji interakcyjnych lub stron webowych:
  • Opracowanie prototypu ruchomej interaktywnej kinetycznej instalacji prezentacyjnej dla agencji interaktywnej Ambilia.
  • Opracowanie narzędzie informatyczne on-line do obsługi zamówień autobusowych oraz zakupu biletów komunikacji regularnej dla firmy transportowej Lectica.
  • Opracowanie makiet i badanie użyteczności platformy e-learningowej Technimind.
  • Współpraca przy powstawaniu sklepu internetowego bottlabel.com. Zakres prac:
  • Współpraca przy powstawaniu serwisu internetowego instancje.pl. Zakres prac:
  • Projekt i klikalna makieta strony bookizo.com
  • Projekt i klikalna makieta aplikacji dla firmy Fast White Cat S.A.
  • Projekt i klikalna makieta strony search.pe dla firmy Emgron Sp. z o.o.

Realizowane projekty badawcze:

 • itSOA – „Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • ENGINE – European research Centre of Network intelliGence for INnovation Enhancement (Europejskie Centrum Badawcze Inteligencji Sieciowej Wspierające Innowacje), projekt finansowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej, podprogram Możliwości (Capacities), typ finansowania Akcje koordynacyjne i wspierające (Coordination and support actions), temat Potencjał badawczy (REGPOT: Research Potential) -FP7-REGPOT-2012-2013-1.