Projekty

Zrealizowane projekty komercyjne:

 • Alior Bank: Big data in banking, 2013
 • TP SA / Orange: Przygotowanie i dostarczenie algorytmów i modeli matematycznych do prekwalifikacji usług xDSL, 2012-13
 • British Telecom, Intelligent Systems Research Centre (ISRC): Sieci społeczne w telekomunikacji, 2007-10, SoDiG – Social Values in Dynamic Groups, 2008-09
 • Kruk S.A.: DEMI – Debt Evaluation Model Improvement, 2011-12
 • Research & Engineering Center Sp z. o.o.: „Zielony Transfer”, we współpracy z Biurem Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia, 2011-12
 • SAS Institute: wspólna certyfikacja kursu „Data warehouses and data mining„, 2005-10
 • Research & Engineering Center REC z o.o. oraz Telnet Sp. z o.o.: GRASP# – analiza otoczenia społecznego oraz powiązań sieciowych osób poszukiwanych i podejrzanych o popełnienie przestępstwa, projekt rozwojowy współfinansowany przez MNiSW/NCBiR, 2009-11
 • Kruk S.A.: Predykcja wartości pakietów długów, 2008-09
 • Software Konferencje: XML w elektronicznej wymianie danych i w serwisach internetowych, 2003-10
 • Siemens: MDB – Modularne bazy danych, 2006
 • com, Fujitsu Spain, InsERT, A.A.C. Rainbow: projekty realizowane w latach 2000-04

Projekty badawcze:

 • Metody uczenia maszynowego w sieciach złożonych, projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki (Opus 5), 2014-17, kierownik: Przemysław Kazienko
 • ENGINE – European research centre of Network intelliGence for INnovation Enhancement, FP7-REGPOT-2012-2013-1, Coordination and Support Action, 2013-16, no. 316097, coordinator –Przemysław Kazienko, project manager – Piotr Bródka
 • TRANSFoRm – Translational Research and Patient Safety in Europe, ICT-2011.11.3, FP7 247787, 2011-15, kierownik: Przemysław Kazienko, koordynator Kings’ College London
 • Wielomodelowe metody predykcji dla dynamicznych problemów regresyjnych, projekt badawczy MNiSW/NCN, 2011-14
 • Eksploracja danych w złożonych, społecznych systemach sieciowych, projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-13
 • Sequential structured prediction using machine learning methods, projekt promotorski MNiSW/NCN, 2011-12
 • Metody eksploracji danych w systemach rekomendacyjnych, projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2006-09, projekt nr Nr N516 037 31/3708
 • Grant na granty, MNiSW, projekt nr 881/GG 7.PR UE/2008/7, 2008
 • Europejska Sieć Doskonałości (Network of Excellence) Nature-inspired Smart Information Systems, 2005-08, projekt nr FP6-2002-IST-1-13569
 • Program Młoda Kadra, Przedsiębiorczy Doktorant, GrantPlus, 2010-14