Zainteresowania badawcze

  • Optymalizacja systemów i sieci komputerowych.
  • Przeżywalność sieci komputerowych.
  • Sieci zorientowane na treść.
  • Systemy przetwarzania rozproszonego, w tym przetwarzanie w chmurze (cloud computing) i systemy P2P.
  • Elastyczne sieci optyczne.
  • Algorytmy optymalizacji dyskretnej i ciągłej, w tym metody dokładne, inteligentne techniki obliczeniowe.
  • Symulacja sieci komputerowych.