Zainteresowania badawcze

 • Eksploracja danych
 • Analiza dużych zbiorów danych
 • Algorytmy uczenia maszyn
 • Złożone i hybrydowe metody rozpoznawania obiektów
 • Fuzja informacji i klasyfikatory kombinowane
 • Klasyfikacja danych strumieniowych oraz detekcja zmian parametrów modelu klasyfikacji
 • Klasyfikacja jednoklasowa
 • Analiza danych niezbilansowanych
 • Uczenie aktywne
 • Rozproszone i równoległe systemy obliczeniowe na potrzeby eksploracji danych
 • Aplikacje metod inteligentnych dla problemów praktycznych