Zainteresowania badawcze

  • Projektowanie nowych metod Interakcji
  • Badania użyteczności systemów interakcyjnych
  • Modelowanie użytkowników systemów interakcyjnych
  • Naturalne Interfejsy użytkownika
  • Okulografia
  • Metody rekomendacji